Uppgift 11

Ladda ner XYZ Provpass 2


Vad är \(\frac{1}{3}\) av x, om \(\frac{5}{11}\) av x är \(\frac{45}{77}\) ?

A   \(\frac{3}{7}\)

B   \(\frac{15}{77}\)

C   \(\frac{5}{33}\)

D   \(\frac{1}{3}\)


Lösningsförslag:

För att kunna lösa uppgiften behöver vi veta vad x är. Eftersom vi vet att \(\frac{5}{11}\) av x är \(\frac{45}{77}\) kan vi ställa upp det som en ekvation som vi sen kan lösa:

$$\frac{5}{11}\cdot x=\frac{45}{77}$$

För att få x ensamt multiplicerar vi båda sidorna av likhetstecknet med det inverterade värdet av \(\frac{5}{11}\), det vill säga \(\frac{11}{5}\):

$$\frac{\color{Blue}{11}\cdot5}{\color{Blue}{5}\cdot11}\cdot x=\frac{\color{Blue}{11}\cdot 45}{\color{Blue}{5}\cdot 77}$$

I vänsterledet har vi nu ett bråktal som har samma värde i täljaren som i nämnaren vilket är lika med 1:

$$1 \cdot x=\frac{11\cdot 45}{5\cdot 77}$$

I högerledet har vi ett bråktal med ganska stora termer så vi faktoriserar för att se om vi kan förkorta bråket:

$$x=\frac{11\cdot 5\cdot 9}{5\cdot 7\cdot 11}$$

Eftersom vi har 11 och 5 som faktorer i både täljare och nämnare kan vi förkorta bråket och får då:

$$x=\frac{\color{Red}{5}\cdot \color{Red}{11}\cdot 9}{\color{Red}{5}\cdot \color{Red}{11}\cdot 7}=\frac{9}{7}$$

Vi vet nu värdet på x och ska nu ta reda på vad en tredjedel av x är:

$$\frac{1}{3}\cdot x = \frac{1\cdot9}{3\cdot7}=\frac{3}{7}$$

Rättsvar är alltså alternativ A \((\frac{3}{7})\).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se