Uppgift 25

Ladda ner NOG Provpass 2


En tom hink placerades under en läckande vattenkran. Hinken fylldes i en jämn takt. Vid vilken tidpunkt blev hinken full?

(1) Hinken var fylld till halva volymen kl 09.00 och den var fylld till 3/4 av volymen kl 10.30.
(2) Hinken placerades under kranen kl 06.00.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A   i (1) men ej i (2)
B   i (2) men ej i (1)
C   i (1) tillsammans med (2)
D   i (1) och (2) var för sig
E   ej genom de båda påståendena


Lösningsförslag:

Genom informationen vi får i (1) kan vi ta reda på i vilken hastighet hinken fylls eftersom vi får veta till hur stor del hinken är fylld vid två olika klockslag. (Hinken är fylld till hälften, 1/2, kl 9 och till tre fjärdedelar, 3/4, kl 10.30 vilket betyder att det tar 1,5 timmar att fylla hinken till 1/4). Eftersom vi just får veta till hur stor del hinken är fylld vid en viss tid, och inte bara i vilken hastighet hinken fylls, kan vi exempelvis använda oss av att hinken är fylld till 3/4 kl 10.30 för att räkna ut vilken tid hinken är fylld. (Eftersom det tar en och en halv timme att fylla hinken med ytterligare en fjärdedel kommer hinken att vara full kl 12.).

I (2) får vi däremot ingenting av värde. Vi har redan fastställt att vi kan lösa uppgiften med enbart informationen i (1) och att veta att hinken ställdes under kranen kl 6 är inte tillräckligt med information i sig för att lösa uppgiften, eftersom vi inte vet något om i vilken hastighet hinken fylls. Därför är rätt svar alternativ A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se