Uppgift 8

Ett tal i följden 55, 150, 435, 1 290, ... bildas genom att föregående tal multipliceras med heltalet x och den erhållna produkten subtraheras med heltalet y. Vad är summan av x och y?

A   12
B   15
C   18
D   21


Den här uppgiften kan vi lösa genom att teckna två ekvationer och sedan lösa ekvationssystemet.

Vi utgår från uppgiftstexten och skriver följande samband mellan det första och det andra talet i talföljden (55 och 150):

$$55x-y=150$$

Den här ekvationen innehåller två obekanta, x och y, så vi kan inte lösa ekvationen i det här läget. Därför tecknar vi ytterligare en ekvation med hjälp av det andra och det tredje talet i talföljden (150 och 435):

$$150x-y=435$$

Nu har vi två ekvationer som innehåller de obekanta talen x och y. Vi låter ekvationerna bilda ett ekvationssystem, som vi kan lösa.

$$\left\{\begin{matrix} 55x-y & =150\\ 150x-y & =435 \end{matrix}\right.$$

Om vi tar den nedre ekvationen minus den övre ekvation, så kommer vi att få en ekvation som enbart innehåller en obekant, nämligen x. 

$$150x-y-({\color{Magenta} {55x-y}})=435-{\color{Magenta} {150}}$$

$$150x-y-55x+y=285$$

$$95x=285$$

$$x=3$$

Nu vet vi alltså värdet på talet x.

Att ta reda på värdet på talet y är nu lätt: vi löser ut y ur den första ekvationen och sätter in det nu kända värdet på x:

$$y=55x-150=$$

$$=55\cdot 3-150=$$

$$=165-150=15$$

Nu vet vi alltså de nödvändiga värdena: x = 3 och y = 15. Den sökta summan är alltså 18.

Rätt svarsalternativ är därför C (18).

I just den här uppgiften hade vi även kunnat komma fram till lösningen genom att studera själva talföljden. Vi kunde ha noterat att varje tal i talföljden är lite drygt en tredjedel av det nästkommande talet i talföljden. Därför är det rimligt att tro att x har värdet 3, vilket vi kan ha som antagande.

Om x = 3, då får vi följande produkter:

$$55\cdot 3=165$$

$$150\cdot 3=450$$

$$435\cdot 3=1\,305$$

Vilket värde måste y ha för att vi ska få den givna talföljden när vi subtraherar var och en av dessa produkter med y? Jo, y = 15. Av detta följer sedan att summan av x och y är lika med 18.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se