Uppgift 4

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vilket av svarsalternativen är närmast \(\pi\)?

A. \(\frac{28}{7}\)

B. 3

C. \(\frac{28}{8}\)

D. \(\frac{22}{7}\)

Lösningsförslag

\(\pi\) är välkänt för många och den vanligaste approximationen är \(\pi\approx 3,14\). För att lösa uppgiften skriver vi om svarsalternativen till decimaltal och jämför vilket av talen som är närmast \(3,14\).

A: \(\frac{28}{7}=4\)

B: \(3\)

C: \(\frac{28}{8}=3,5\)

D: \(\frac{22}{7}\approx 3,1\)

Vi ser alltså att det tal som är närmast \(3,14\) är svarsalternativ D. Faktum är att bråktalet \(\frac{22}{7}\) är en väldigt vanlig approximation av \(\pi\), vilket gör att den som känner till det kan svara på denna fråga väldigt snabbt.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se