Uppgift 24

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Tre alarm ringer med olika tidsintervall. Ett av dem ringer var tredje timme. Klockan 18:00 ringer de tre alarmen samtidigt. Vid vilken tidpunkt ringer de tre alarmen samtidigt nästa gång?

(1) Ett av alarmen ringer varje halvtimme.

(2) Ett av alarmen har 2,5 timmar mellan ringningarna.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)
B i (2) men ej i (1)
C i (1) tillsammans med (2)
D i (1) och (2) var för sig
E ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

I uppgiften fick vi information om att ett av alarmen ringer var tredje timme och att alla alarm ringer samtidigt kl 18:00.

(1): Detta påstående ger information om när ett av de övriga alarmen ringer. Totalt finns då information om när två av alarmen ringer. Dock saknas ett alarm, och påståendet är därför inte tillräckligt när det läses ensamt.

(2): Detta påstående ger information om när ett av de övriga alarmen ringer. Totalt finns då information om när två av alarmen ringer. Dock saknas ett alarm, och påståendet är därför inte tillräckligt när det läses ensamt.

Nu tittar vi på (1) och (2) tillsammans. Vardera påstående ger information om när de övriga två alarmen ringer. Tillsammans med uppgiftsbeskrivningen har vi alltså information om när alla tre alarm ringer vilket är tillräckligt för att räkna ut när alla tre alarm ringer samtidigt nästa gång. Rätt svar är alltså C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 24? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se