Uppgift 2

2. Talen 13, 14, 26 och x har medelvärdet 16. Vilket värde har x?

  1. 11
  2. 13
  3. 16
  4. 17

Medelvärdet är summan av talen delat på antalet tal, alltså kan vi ställa upp ekvationen:
\( \begin{align*}\frac{13+14+26+x}{4} &= 16 \Leftrightarrow \\ 4\cdot\frac{13+14+26+x}{4} & = 4\cdot 16 \Leftrightarrow \\ x &= 16\cdot 4 - 13- 14 - 26 =11 \end{align*} \)
Alltså är svarsalternativ A det som är korrekt. Svar A.

 

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se