Uppgift 18

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Kvantitet I: \(f(4)\)

Kvantitet II: \(g(3)\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi ha kunskaper om den räta linjens ekvation.

Den vänstra grafen visar funktionen \(f(x)\) och den högra grafen visar funktionen \(g(x)\). Genom att läsa av bilderna kan vi bestämma vad de två kvantiteterna är. Tänk på att det är viktigt att kolla axlarnas gradering vid avläsning! I bilden nedan har vi markerat de punkter vi läser av:

Vi ser att:

  • \(f(4)=3\)
  • \(g(3)=6\)

Kvantitet II är alltså större än kvantitet I och rätt svarsalternativ är B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se