Uppgift 3

3. Vilket Heltal är närmast \( \sqrt{65} + \sqrt{35} \)?

  1. 10
  2. 12
  3. 14
  4. 16

Börja med att kika på kvadrattalen från 1 till 10:
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.
Vi kan notera att talen 65 och 35 ligger mycket, mycket nära kvadrattalen 64 respektive 36. Vi kan därför skriva att \(\sqrt{65} + \sqrt{35}\) nästan lika med \(\sqrt{64} + \sqrt{36} = \sqrt{8^2} + \sqrt{6^2}= 8 + 6 = 14.\)

Svar C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se