Uppgift 3

Ladda ner XYZ Provpass 2


$$\frac{4}{x+1}-\frac{x+1}{4}=\frac{4}{17}-\frac{17}{4}$$

Vilket av svarsalternativen är ett möjligt värde på x?

A   1
B   4
C   16
D   17


Lösningsförslag:

Om vi tittar på vänsterledet och högerledet i ekvationen ser vi att de är identiska förutom att det i vänsterledet står x + 1 istället för 17. Alltså måste denna likhet gälla:

$$x+1=17$$

$$x+1\color{Blue}{-1}=17\color{Blue}{-1}$$

$$x=16$$

Alltså är rätt svar alternativ C (16).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se