Uppgift 3

Ladda ner XYZ Provpass 2


$$\frac{4}{x+1}-\frac{x+1}{4}=\frac{4}{17}-\frac{17}{4}$$

Vilket av svarsalternativen är ett möjligt värde på x?

A   1
B   4
C   16
D   17


Lösningsförslag:

Om vi tittar på vänsterledet och högerledet i ekvationen ser vi att de är identiska förutom att det i vänsterledet står x + 1 istället för 17. Alltså måste denna likhet gälla:

$$x+1=17$$

$$x+1\color{Blue}{-1}=17\color{Blue}{-1}$$

$$x=16$$

Alltså är rätt svar alternativ C (16).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se