Uppgift 14

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Eva satsar på fyra fält på ett lyckohjul med 20 fält. Lyckohjulet snurras en gång. Endast ett fält ger vinst och alla fält har lika stor chans att ge vinst.

Kvantitet I: Sannolikheten att Eva får vinst
Kvantitet II: \(\frac{1}{4}\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi kunskaper inom sannolikhet.

Sannolikheten för en händelde H definieras genom:

$$P(H)=\frac{\text{antalet gynsamma utfall}}{\text{totalt antal utfall}}$$

Antalet gynnsamma utfall är fälten Eva satsat på, vilket är fyra. Antalet totala utfall är tjugo. Det ger:

$$P(\text{Evas vinst})=\frac{4}{20}=\frac{1}{5}$$

Sannolikheten att Eva får vinst är alltså \(\frac{1}{5}\), vilket är mindre än kvantitet II, alltså är B rätt.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se