Uppgift 19

Kvantitet I: Medelvärdet av (3x + 4y + z + 38) och (x + y + z + 94)

Kvantitet II: Medelvärdet av (4x + 2z + 94) och (5y + 51)

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


I den här uppgiften ska vi jämföra två medelvärden.

Vi börjar med att beräkna medelvärdet av talen i kvantitet I:

$${M}_{I}=\frac{3x+4y+z+38+x+y+z+94}{2}=$$

$$=\frac{4x+5y+2z+132}{2}$$

Vi nöjer oss med att ha medelvärdet skrivet på detta sätt tills vidare.

Sedan beräknar vi medelvärdet av talen i kvantitet II:

$${M}_{II}=\frac{4x+2z+94+5y+51}{2}=$$

$$=\frac{4x+5y+2z+145}{2}$$

Jämför vi nu de båda medelvärdena MI och MII ser vi att det enda som är olika är konstanttermen i täljaren (132 respektive 145). Det innebär att MII är större än MI oavsett värdet på variablerna x, y och z.

Rätt svarsalternativ är därför B (II är större än I).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 19? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se