Uppgift 19

Kvantitet I: Medelvärdet av (3x + 4y + z + 38) och (x + y + z + 94)

Kvantitet II: Medelvärdet av (4x + 2z + 94) och (5y + 51)

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


I den här uppgiften ska vi jämföra två medelvärden.

Vi börjar med att beräkna medelvärdet av talen i kvantitet I:

$${M}_{I}=\frac{3x+4y+z+38+x+y+z+94}{2}=$$

$$=\frac{4x+5y+2z+132}{2}$$

Vi nöjer oss med att ha medelvärdet skrivet på detta sätt tills vidare.

Sedan beräknar vi medelvärdet av talen i kvantitet II:

$${M}_{II}=\frac{4x+2z+94+5y+51}{2}=$$

$$=\frac{4x+5y+2z+145}{2}$$

Jämför vi nu de båda medelvärdena MI och MII ser vi att det enda som är olika är konstanttermen i täljaren (132 respektive 145). Det innebär att MII är större än MI oavsett värdet på variablerna x, y och z.

Rätt svarsalternativ är därför B (II är större än I).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 19? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se