Uppgift 19

Kva Uppg 2 19

L\(_1\) och L\(_2\) är parallella linjer. A, B, C och D är punkter på dessa linjer.
AD är längre än AC.

Kvantitet I: Arean av triangeln ABC

Kvantitet II: Arean av triangeln ABD

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


 

I den här uppgiften ska vi jämföra två trianglars area. Därför måste vi känna till formeln som vi använder när vi beräknar en triangels area:

$${A}_{triangel}=\frac{b\cdot h}{2}$$

Det som eventuellt kan vara svårt i uppgiften är att se vad basen b och höjden h är för de två trianglarna.

För triangeln ABC gäller att basen b är avståndet mellan punkterna A och B. Höjden h är avståndet mellan de två parallella linjerna L1 och L2. Om vi betecknar avståndet mellan punkterna A och B med |AB|, så får följande area för triangeln ABC:

$${A}_{{}_{ABC}}=\frac{|AB|\cdot h}{2}$$

Även triangeln ABD har en bas b som utgörs av avståndet mellan punkterna A och B. Höjden h är avståndet mellan linjerna L1 och L2. Använder vi samma beteckningar som ovan, får vi därför följande area för triangeln ABD:

$${A}_{{}_{ABD}}=\frac{|AB|\cdot h}{2}$$

Som vi nu ser gäller

$${A}_{{}_{ABC}}={A}_{{}_{ABD}}$$

så kvantitet I är lika med kvantitet II.

Rätt svarsalternativ är därför C (I är lika med II).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 19? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se