Uppgift 9

Ladda ner XYZ Provpass 2


\(x + y = 7,5\)

\(y + z = 12,5\)

\(x + z = 10\)

Vad är medelvärdet av x, y och z?

A   2,5
B   5
C   7,5
D   10


Lösningsförslag:

Medelvärdet får vi genom följande samband:

$$\text{medelvärde}=\frac{\text{summan av värdena}}{\text{antal värden}}=$$

$$=\frac{x+y+z}{3}$$

Vi behöver alltså ta reda på vad \(x + y + z\) är, något vi till exempel kan göra genom att addera ekvationerna ovan med varandra:

$$\color{Red}{x + y}+\color{Blue}{y + z }+\color{Magenta}{x+z} = \color{Red}{7,5}+\color{Blue}{12,5}+\color{Magenta}{10}$$

$$2x+2y+2z=30$$

$$\frac{2x+2y+2z}{2}=\frac{30}{2}$$

$$x+y+z=15$$

Vilket ger oss

$$\frac{x+y+z}{3}=\frac{15}{3}=5$$

Medelvärdet av x, y och z är alltså 5 vilket betyder att rätt svar är alternativ B (5).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se