Uppgift 16

Linjen går genom origo.

KVA_vt 12_u 16

Kvantitet I: 0
Kvantitet II: x1 – y1

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Vi har koordinaterna till en punkt och vi vet att m-värdet är 0 då linjen går genom origo. Vi kan då genom insättning i räta linjens ekvation (länk räta linjen åk7-9) ta reda på värdet på k

$$\\y=kx+m\\\\-2=k\cdot -2+0\\-2=-2k\\k=1\\$$

Vi får då linjens ekvation till

$$\\y=x\\$$

Det innebär att

$$\\x_{1}-y_{1}=0\\$$

Och svaret blir då följaktligen alternativ C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se