Uppgift 16

Ladda ner KVA Provpass 2


ABCD är en parallellogram.

Ht14 Kva 02 16

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

En parallellogram är en fyrhörning där motstående sidor är parallella. Det betyder att vinkeln B (6y) är lika stor som yttervinkeln till A (150°):

$$6y=150°$$

$$y=\frac{150°}{6}$$

$$y=25°$$

På samma sätt är vinkeln A lika med vinkeln C. Eftersom ett halvt varv är 180° och yttervinkeln till A är 150° får vi

$$A=180°-150°=30°$$

Eftersom x = C och C = A är x = 30° vilket är större än y som ju är 25°. Rätt svar är därför alternativ A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se