Uppgift 38 - 40

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Sjukdomstillstånd hos patienter i sluten sjukvård

Uppg 38-40 bild 1- PP3 - DTK

Uppg 38-40 bild 2- PP3 - DTK


Uppgift 38

Vilket år avses?

Fler än 8 000 personer vårdades för sår på magsäck/tolvfingertarm och fler än 15 000 för smärtor i luftstrupe och bröstkorg. Antalet personer som vårdades för gallstenssjukdom hade förändrats med mer än 500 jämfört med året innan.

A. 1991
B. 1992
C. 1993
D. 1994

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna i diagrammen med ett rött och ett blått streck. Den röda linjen markerar 8 000 personer i diagram 1 och den blåa linjen markerar 15 000 personer i diagram 2.

När vi undersöker diagrammen ser vi att det endast förekommer två år när de två första kriterierna är uppfyllda, 1992 och 1993.

För att avgöra vilket av dessa år som är rätt måste vi undersöka när antalet personer som vårdades för gallstenssjukdom hade förändrats med mer än 500 jämfört med året innan. Mellan år 1992 och 1993 var antalet som vårdades för gallstenssjukdom i princip oförändrat, däremot mellan 1991 och 1992 var förändringen drygt 2000 patienter. År 1992 uppfyller alltså alla krav i uppgiften och rätt svar är B.

Svar: B


Uppgift 39

Hur många vårdades för yrsel under 1990-talet?

A. 75 000
B. 85 000
C. 95 000
D. 150 000

Lösningsförslag

I den här uppgiften ska vi ta fram hur många som vårdades för yrsel på 1990-talet och dessa siffror får vi fram från det andra diagrammet. Tricket med denna uppgift är att kunna ta ut ungefärliga siffror från diagrammet och göra en snabb överslagsräkning:

År 1990 till 1993 vårdades ca 7 000, 7 500, 8 000 respektive 8 500 personer för yrsel. Om vi lyfter över de sista femhundra patienterna (från 8500) till 7 500-siffran, ger det oss en enklar beräkning att jobba med:

$$1000\cdot(7+8\cdot 3)=31 000 \text{ patienter}$$

År 1994 till 1996 vårdades ca 8 500, 9 000 respektive 10 000 (här har vi avrundat uppåt) patienter, vilket snabbt kan räknas till att det var totalt 27 500 patienter.

År 1997 till 1999 vårdades ca 8 000, 10 000 respektive 10 000 patienter, vilket snabbt kan räknas till att det var totalt 28 000 patienter.

Nu ska vi addera ihop de tre totala siffrorna:

$$31000+27500+28000=86500$$

Svaret är mycket nära alternativ B, 85 000 personer. Eftersom vi utförde en överslagsräkning får vi räkna med en liten differens från svaret och eftersom svarsalternativen är relativt skilda kan vi vara säkra på att vi har kommit närmast det rätta svaret, alltså alternativ B, 85 000 patienter

Svar: B


Uppgift 40

Studera hur antalet personer som vårdades för respektive sjukdomstillstånd hade förändrats om man jämför periodens sista år med periodens första. För vilket sjukdomstillstånd var förändringen störst, i antal räknat?

A. Sår på magsäck/tolvfingertarm
B. Ljumskbråck
C. Smärtor i luftstrupe och bröstkorg
D. Smärtor i buk och bäcken

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna i diagrammen med gröna streck. Strecken visar förändringen mellan det första året och det sista året.

Vi kikar på linjernas lutning för att avgöra vilken förändring som var störst:

Lutningen för smärtor i buk och bäcken (D) är nästintill obefintlig, så detta alternativ kan uteslutas direkt. Lutningen för sår på magsäck/tolvfingertarm (A) är märkbar, men tydligt mindre än lutningen på linjen ovanför och vi kan därför även utesluta detta alternativ. Lutningen för alternativ B och C ser ut att vara lika men att den ena går upp och den andra ner. Här är det viktigt att kommma ihåg att kolla på axlarnas gradering! Det andra diagrammet sträcker sig till totalt 40 000 i antal, medan det övre diagrammet endast gå till 18 000 i antal. Det betyder att smärtor i luftstrupe och bröstkorg (C) har en förändring som var större än alternativ B.

Således är förändringen störst för alternativ C.

Svar: C


Uppgifterna är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 38 - 40? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se