Uppgift 1

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Vilket är nästa tal i talföljden 9, –3, 1, –1/3, …?
 

  1. –1/9
  2. –1/18
  3. 1/18
  4. 1/9

Lösning

Genom att vi redan vet 4 tal i talföljden som på något sätt följer varandra, så söker vi efter en konstat som de har gemensamt. Det första vi kan titta på är hur vi får 9 att bli -3, hur vi får -3 att bli 1 och hur vi får 1 att bli -1/3. Genom att ställa upp följande löser vi ut vad respektive tal i talföljden måste delas med och på så vis får vi då sedan ut nästa tal i talföljen genom att dela -1/3 på vår konstant.

$$\\\frac{9}{-3}=-3\\$$

$$\\\frac{-3}{-3}=1\\$$

$$\\\frac{1}{-3}=-\frac{1}{3}\\$$

$$\\\frac{\frac{1}{-3}}{-3}=\frac{\frac{-1}{3}}{\frac{-3}{1}}=\frac{-1}{-9}=\frac{1}{9}$$

Svaret på uppgift 1 är alltså D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se