Uppgift 1

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Vilket är nästa tal i talföljden 9, –3, 1, –1/3, …?
 

  1. –1/9
  2. –1/18
  3. 1/18
  4. 1/9

Lösning

Genom att vi redan vet 4 tal i talföljden som på något sätt följer varandra, så söker vi efter en konstat som de har gemensamt. Det första vi kan titta på är hur vi får 9 att bli -3, hur vi får -3 att bli 1 och hur vi får 1 att bli -1/3. Genom att ställa upp följande löser vi ut vad respektive tal i talföljden måste delas med och på så vis får vi då sedan ut nästa tal i talföljen genom att dela -1/3 på vår konstant.

$$\\\frac{9}{-3}=-3\\$$

$$\\\frac{-3}{-3}=1\\$$

$$\\\frac{1}{-3}=-\frac{1}{3}\\$$

$$\\\frac{\frac{1}{-3}}{-3}=\frac{\frac{-1}{3}}{\frac{-3}{1}}=\frac{-1}{-9}=\frac{1}{9}$$

Svaret på uppgift 1 är alltså D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se