Uppgifter 29 - 30

Ladda ner DTK Provpass 5


Hushållens materiella standard 1975–2005

Ht14 Dtk 05 29

29. År 1998 fanns det cirka 6,3 miljoner människor i Sverige som var i åldern 16–74 år. Hur många av dessa hade Internet i hushållet?

A 2 100 000
B 2 500 000
C 2 800 000
D 3 200 000

När vi letar efter år 1998 i grafen så ser vi snart att årtalet inte står utskrivet någonstans på x-axeln. Dock finns både år 1997 och år 1999 utskrivna och år 1998 ligger således i mitten mellan dessa två utskrivna årtal.

Vi hittar linjen som beskriver andelen internetanvändare i den undersökta gruppen bredvid ordet ”Internet” i grafen.

För att läsa av ungefär hur många procent av den undersökta gruppen som hade internet i det egna hushållet år 1998 kan vi dra ett vertikalt streck (det rosa) från 1998 (alltså från mitt emellan 1997 och 1999) och uppåt tills strecket skär linjen som betecknar internet i grafen och från den skärningspunkten dra ett horisontellt streck (det gröna) åt vänster till dess att strecket skär y-axeln. På y-axeln läser vi sedan av att andelen internetanvändare år 1998 var ca 33%.

 Ht14 Dtk 05 292

Vi använder oss sedan av sambandet delen = andelen \(\cdot\) det hela:

Om det fanns ca 6,3 miljoner människor i åldern 16-74 år i Sverige år 1998 (det hela) och 33% av dessa hade internet i hushållet (andelen) så får vi

$$0,33 \cdot 6,3\text{ miljoner} \approx \frac{1}{3} \cdot 6,3 \text{ miljoner} = 2,1\text{ miljoner}$$

vilket betyder att 2,1 miljoner människor hade internet år 1998. Rätt svar är alltså alternativ A (2 100 000).


30. Studera andelen som hade dator i hushållet 1994–2005. Hur stor var den största förändringen mellan två på varandra följande år, i procentenheter räknat?

A 10 procentenheter
B 13 procentenheter
C 16 procentenheter
D 25 procentenheter

En förändring i procentenheter beräknas genom att ta reda på skillnaden mellan två procenttal.

Eftersom skalan på y-axeln redan är i procent så gäller det därför att granska linjen bredvid ordet ”Dator” och avgöra mellan vilka två på varandra följande år i intervallet år 1994-2005 som linjen lutar brantast uppåt och alltså har ökat med flest procentenheter.

När vi granskar linjen ser vi att andelen datoranvändare verkar ha tagit ett stort kliv uppåt mellan år 1997 och år 1998, från ca 43% till ca 56%. I procentenheter räknat så ökade alltså andelen datoranvändare med 56-43 = 13 procentenheter mellan dessa två år.

Rätt svar är alltså alternativ B (13 procentenheter).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 29 - 30? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se