Uppgift 3

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Om a◊b definieras som ab-a+b, vad är då 3◊4?

A. 11
B. 12
C. 13
D. 14

Lösningsförslag

Då vi har fått operationen a◊b och ska räkna ut 3◊4, så vet vi att a=3 och att b=4. Det kan vi sätta in i uttrycket ab-a+b och räkna ut:

\(3\cdot4-3+4= 13\)

Kom ihåg att prioriteringsreglerna säger att multiplikation prioriteras före addition och subtraktion. Svaret är 13, vilket är C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se