Uppgift 3

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Om a◊b definieras som ab-a+b, vad är då 3◊4?

A. 11
B. 12
C. 13
D. 14

Lösningsförslag

Då vi har fått operationen a◊b och ska räkna ut 3◊4, så vet vi att a=3 och att b=4. Det kan vi sätta in i uttrycket ab-a+b och räkna ut:

\(3\cdot4-3+4= 13\)

Kom ihåg att prioriteringsreglerna säger att multiplikation prioriteras före addition och subtraktion. Svaret är 13, vilket är C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se