Uppgift 21

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(x^2=y^2\)

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

När ett tal kvadreras (upphöjs med 2) så blir svaret positivt, oavsett om talet är negativt eller positivt från början. Vi har till exempel:

\((-3)^2=3^2\)

Från det vet vi att antingen är \(x=y\) eller så är \(-x=y\). Utifrån detta kan vi inte dra fler slutsatser och därmed är informationen otillräcklig.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 21? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se