Uppgift 1

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Vad är x, om x + 3y = 20 och y = 3x?

  1. 2
  2. 3
  3. 5
  4. 6

Lösning

Vi ställer upp ett ekvationssystem med de två ekvationerna

$$\\\left\{\begin{matrix}x+3y=20\\ y=3x\: \: \: \: \: \: \: \: \end{matrix}\right.\\$$

Ersätt y I den första ekvationen med uttrycket för y från den andra ekvationen för att ta reda på värdet av x

$$\\x+3y=20\\x+3(3x)=20\\x+9x=20\\10x=20\\x=2\\$$

Det ger oss att svaret är alternativ A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se