Uppgift 25

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vad är 15 procent av y?

(1) y är 60 procent av 900.

(2) 5 procent av y är 27.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Vi undersöker varje påstående var för dig.

(1): Med detta påstående kan vi beräkna vad y är genom att ställa upp en ekvation. Eftersom vi kan beräkna y kan vi också beräkna vad 15% av y är.

(2): Med detta påstående kan vi också beräkna vad y är genom att ställa upp en ekvation. Eftersom vi kan beräkna y kan vi också beräkna vad 15% av y är.

Vi kan alltså lösa frågan med båda påståendena var för sig och rätt svarsalternativ är D.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se