Uppgift 25

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vad är 15 procent av y?

(1) y är 60 procent av 900.

(2) 5 procent av y är 27.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Vi undersöker varje påstående var för dig.

(1): Med detta påstående kan vi beräkna vad y är genom att ställa upp en ekvation. Eftersom vi kan beräkna y kan vi också beräkna vad 15% av y är.

(2): Med detta påstående kan vi också beräkna vad y är genom att ställa upp en ekvation. Eftersom vi kan beräkna y kan vi också beräkna vad 15% av y är.

Vi kan alltså lösa frågan med båda påståendena var för sig och rätt svarsalternativ är D.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 25? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se