Uppgift 5

Ladda ner XYZ Provpass 2


Det tar 7 dagar för fyra identiska maskiner att tillsammans utföra en viss uppgift. Hur många fler sådana maskiner behövs för att samma uppgift ska utföras på 4 dagar?

A   2
B   3
C   4
D   5


Lösningsförslag:

Om vi multiplicerar antalet maskiner med antalet dagar de arbeter får vi deras kombinerade arbetsinsats:

$$4\cdot7=28$$

vilket också är antalet dagar det skulle ta för en maskin att utföra samma uppgift. Vi vill veta hur många maskiner det skulle ta att utföra uppgiften på fyra dagar så vi delar 28 med 4:

$$\frac{28}{4}=7$$

Eftersom vi har fyra maskiner behöver vi ytterligare tre maskiner för att få sju stycken:

$$7-4=3$$

Alltså är rätt svar alternativ B (3).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se