Uppgift 9

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Vad gäller för \(x\) om \(x=\left ( \frac{3}{5} \right )^{3}\)?
 

  1. x < 0,1
  2. 0,11 < x < 0,35
  3. 0,36 < x < 1
  4. x > 1

Lösning

Vi börjar med att förenkla uttrycket för x

$$\\x=\left (\frac{3}{5} \right )^{3}=\frac{27}{125}\\$$

Vi kan sedan med hjälp av överslagsräkning få ett ungefärligt värde på

$$\\x=\frac{27}{125}\approx \frac{25}{125}=\frac{{\color{Red} \not}{25}\cdot 1}{{\color{Red} \not}{25}\cdot 5}=\frac{1}{5}=0,20\\$$

Värdet för x hamnar då i det intervall som återfinns i alternativ B.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se