XYZ - Matematisk problemlösning

1. Vilket svarsalternativ motsvarar uttrycket \( (3x - 2x)(y - z) \)? 

 1. \( x+ y - z \)
 2. \( 3x - 2xy - z\)
 3. \( xy - xz\)
 4. \( 3xy + 2xz\)

(3x - 2x)(y - z) första parentesen ger
3x-2x=x
då får vi
x(y-z)=xy-xz
Svar: C


2.

Hur stor är vinkeln v?

 1. \( 39^\circ \) 
 2. \( 49^\circ \) 
 3. \( 51^\circ \)
 4. \( 61^\circ \)

70+v+(180-119)=180
70+x+61=180
X=180-61-70=49°
Svar: B


3. \( \frac{4x}{7} = \frac{1}{14} \)

Vilket värde har x?

 1. \(\frac{1}{8}\)
 2. \(\frac{1}{7}\) 
 3. \(\frac{1}{4}\)
 4. \(\frac{1}{2}\)

\(\begin{align}
4x\cdot 14 &=7\cdot 1 \\
4x&=\frac{7}{14}\\
x&=\frac{7}{4 \cdot 14} \\
&=\frac{1}{8}
\end{align}\)

Svar: A


4. För \( f(x) = kx + m  \) gäller att \( f(4) - f(2) = 6\). Vilket värde har k?

 1. \(\frac{3}{2}\)
 2.  2
 3.  3
 4.  4

\( \begin{align}
F(4)&=k \cdot 4+m \\
F(2)&=k\cdot2+m \\
F(4)-f(2)&=4k+m-(2k+m)=4k+m-2k-m=2k=6 \\
k&=6/2=3 \\
\end{align} \)

Svar: C


5. Albert har tio tomma lådor som är numrerade med heltalen 1–10. Först lägger Albert en kula i varje låda vars nummer är jämnt delbart med 1. Sedan lägger han två kulor i varje låda vars nummer är jämnt delbart med 2, och så vidare ända upp till 10. Albert lägger alltså k stycken kulor i varje låda vars nummer är jämnt delbart med k för varje heltal k från 1 till 10. Hur många kulor ligger det i lådan som har nummer 8 när Albert är klar?

 1. 7
 2. 9
 3. 11
 4.  15

I låda nummer 8 så kommer vi först få en kula eftersom 8 är delbart med 1, sen två kulor till eftersom 8 är delbart med 2, inga kulor från tredje omgången eftersom det inte är delbart med 3, fyra kulor till eftersom det är delbart med 4, inga från 5,6 eller 7 och sen åtta till kulor från 8. Varken 9 eller 10 är delbart med 8 så sen blir det inga fler kulor.
Därför får vi 1+2+0+0+4+0+0+0+8+0+0 = 15

Svar: D


6. \( x + y = 10\)

Medelvärdet av y och 0 är lika med 5. Vilket värde har x?

 1. -5
 2. 0
 3. 5
 4. 10

(y+0)/2=5
y=2*5=10
x+y=10
x+10=10
x=10-10=0
Svar: B


7. Ett lekland har ett bollhav med 21 000 enfärgade bollar i två olika färger: gul och röd. På tre gula bollar går det sju röda Hur många gula bollar finns det i bollhavet?

 1. 6 300
 2. 7 000
 3. 7 300
 4. 9 000

Proportionen gula/röda är 3/7 utav 10 bollar är 3 gula och 7 röda.
\(=> 0,3\cdot 21000=6\;300\). Dvs. antalet gula bollar är 6 300.
Alternativt antag x gula bollar
\( \Rightarrow \frac{x}{21000-x}= \frac{3}{7} \Rightarrow x = 6 300\)

Svar: A


8. Vilket av svarsalternativen är närmast \(2\sqrt{22}\)

 1. 7
 2. 9
 3. 11
 4. 22

Betrakta \( 2 \sqrt{25}=2\cdot 5 =10 \) svaret <11, och \( 2 \sqrt{16} = 2 \cdot 4=8 \) svaret > 7. Dvs 9 ligger närmast
Svar: B


9. Vad är differensen mellan \( (x + 2)^2  \) och \(x^2\)?

 1. 2
 2. 4
 3. 2x + 4
 4. 4x + 4

\( (x+2)^2=x^2+4x+4 \Rightarrow \) Differensen = 4x+4

Svar: D


10.

Areorna av kvadraterna K och K förhåller sig som 1:4. Arean av K är 9 cm2. Vilken sidlängd har K2?

 1. 3 cm
 2. 6 cm
 3. 9 cm 
 4. 12 cm

Antag yta K2=x. Förhållandet ytorna \( K1/K2=1/4=9/x \Rightarrow x=36 \Rightarrow \) K2 sidlängd \( = \sqrt{36} = 6 \)
Svar: B


11. Vilket svarsalternativ visar en linje som är parallell med linjen 2y + x = -1?

Skriv om ekvationen y=-x/2-1/2 lutningen k=-1/2 vilket motsvarar D
Svar: D


12. Vilket svarsalternativ motsvarar uttrycket \( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \)?

 1. \( \frac{3}{x + y + z} \)
 2. \( \frac{xy + xz + yz}{x + y + z} \) 
 3. \( \frac{x+ y + z}{xyz} \)
 4. \( \frac{xy + xz + yz}{xyz} \) 

Gemensam nämnare \( xyz \Rightarrow \frac{yz+xz+xy}{xyz} \) dvs alternativ D

Svar: D


Har du en fråga du vill ställa om XYZ? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se