Uppgift 13

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


De tre vinklarna i en triangel är u, v och w.

Kvantitet I: u+v

Kvantitet II: w

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi veta hur trianglar ser ut och egenskaper om deras vinklar.

Det vi vet är att u+v+w=180, inget annat vet vi om triangelns vinklar. Kvantiteterna vi har fått säger ingenting om deras storlek, utan nämner endast vinklarna ur två olika perspektiv. Detta medför att vi inte kan dra några slutsatser om huruvida de är större än varandra eller lika med varandra och således är rätt svarsalternativ D.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se