Uppgift 18

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


x>0
y>0

Kvantitet I: \(\frac{x}{y}\)

Kvantitet II: \(x\cdot y\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift testar vi några fall och ser vilka slutsatser vi kan dra från det.

Vi tänker först att y är mindre än ett. Kvantitet I, uttrycket med division, kommer då bli större. Kvantitet II, det multiplikativa uttrycket, kommer då bli mindre. Om y är större en ett är förhållandet det motsatta.

Alltså, det saknas tillräckligt med information.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se