Uppgift 18

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


x>0
y>0

Kvantitet I: \(\frac{x}{y}\)

Kvantitet II: \(x\cdot y\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift testar vi några fall och ser vilka slutsatser vi kan dra från det.

Vi tänker först att y är mindre än ett. Kvantitet I, uttrycket med division, kommer då bli större. Kvantitet II, det multiplikativa uttrycket, kommer då bli mindre. Om y är större en ett är förhållandet det motsatta.

Alltså, det saknas tillräckligt med information.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se