Matematisk problemlösning

1. Vad är \(4(6(7-2)+5)\)?

 1. 125
 2. 140
 3. 165
 4. 171

\(4(6(5)+5)=\)
\(4((30+5))\)=
\(4(35)=140\)

Svar är B

2. \(f(x)=\frac{2x+7}{3x+c}\)

   Vilket värde har konstanten \(c\) om \(f(2)=1\)?

 1. \(\frac{3}{2}\)
 2. 5
 3. 6
 4. 21

\(f(x)=\frac{2x+7}{3x+c}\)
\(f(2)=1\)
\(\frac{2\cdot2+7}{3\cdot2+c}=1 \Rightarrow \frac{11}{6+c}=1\)

\(\Rightarrow c=5\)
Svar:B

3.   Vilket svarsalternativ är lika med \(\frac{1}{4}+\frac{2}{16}+\frac{3}{32}\)?

 1. \(\frac{6}{32}\)
 2. \(\frac{11}{32}\)
 3. \(\frac{15}{32}\)
 4. \(\frac{6}{52}\)

\(\frac{1}{4}+\frac{2}{16}+\frac{3}{32}=\)
\(\frac{8\cdot1}{8\cdot4}+\frac{2\cdot2}{2\cdot16}+\frac{3}{32}=\)
\(=\frac{8}{32}+\frac{4}{32}+\frac{3}{32}=\frac{15}{32}\)

Svar: C

 4. Vilket av svarsalternativen motsvarar \((3x-3y)(y-x)\)?

 1. \(2x-2y\)
 2. \(2x-3y^2\)
 3. \(3(x^2-y^2)\)
 4. \(6xy-3x^2-3y^2\)

\((3x-3y)(y-x)=3xy-3x^2-3y^2+3xy=\)
\(=6xy-3y^2-3x^2\)

Svar: D

 5. Vilket värde har x?

 1. 7
 2. 10
 3. \(\sqrt{20}\)
 4. \(\sqrt{52}\)

Rita linjerna EG och DF. Det medför att EDH utgör en rätvinklig triangel med sidorna FH=6, DH=4.

Beräkna \(x\) med pythagoras sats: \(x^2=6^2 + 4^2 = 52\)
\(x= \sqrt{52}\)

Svar: D

6. Talet \(2^{25}\) är jämnt delbart med ett av svarsalternativen. Vilket?

 1. 16
 2. 24
 3. 25
 4. 50 

Skriv om \(2^{25}\)

\(2^{25}=(2^5)^5=32^5= 32\cdot32\cdot32\cdot32\cdot32\).

32 är jämnt delbart med 16 alltså är \(2^{25}\) delbart med 16.

Svar: A

7. Grafen till funktionen \(f\) är en rät linje. Dessutom gäller att \(f(2) = 4\) och \(f(3) = 1\). Vilket svarsalternativ anger \(f(x)\)?

Koordinatsystemet kan användas för att lösa uppgiften.

 1. \(f(x)=3x+7\)
 2. \(f(x)=3x+10\)
 3. \(f(x)=-3x+7\)
 4. \(f(x)=-3x+10\)

\(f(2)=4\) är punkten \((2,4)\) och \(f(3)=1\) är punkten \((3,1)\).

\(k=\frac{4-1}{2-3}=-3\); \(f(x)=-3x+m\); sätt in nån av punkterna. \(\Rightarrow\)

\(1=-3\cdot3+m\); \(m=10\). \(y=-3x+10\)

Svar: D \(f(x)=-3x+10\)

8. \(\frac{x}{3}+\frac{x}{4}=x-2\)

Vad är \(x\)?

 1. \(\frac{14}{5}\)
 2. \(\frac{24}{10}\)
 3. \(\frac{19}{5}\)
 4. \(\frac{24}{5}\)

Minsta gemensamma nämnare V.L = 12.

Multiplicera V.L och H.L med 12.

\(\Rightarrow 4x+3x=12(x-2)\);

\(24=5x \Rightarrow x=24/5\)

Svar: D

9. Stina har två olika rabattkuponger som gäller i en viss butik. Den första kupongen ger 10 % rabatt. Den andra kupongen ger 8 % rabatt och sedan ett ytterligare avdrag på 40 kr. Vid vilket ordinarie pris ger de två olika kupongerna samma rabatterade pris?

 1. 400 kr
 2. 500 kr
 3. 2000 kr
 4. 4000 kr

\(0,90x=0,92x-40\)
\(40=0,02x\)
\(x=2000\)
Svar:C

10. \(10^{2x}=36\)

Vad är \(10^{-2x}\)?

 1. \(-\frac{1}{36}\)
 2. \(\frac{1}{36}\)
 3. \(\frac{1}{6}\)
 4. \(\frac{100}{36}\)

\(10^{2x}=\frac{1}{10^{-2x}}\)

\(\frac{1}{10^{-2x}}=36\)

\(36\cdot10^{-2x}=1\)

\(10^{-2x}=\frac{1}{36}\)

Svar: B

11. I en låda finns det endast enfärgade röda och svarta kulor. Kalle plockar slumpmässigt kulor ur lådan, en i taget, och lägger tillbaka dem efter varje plockad kula. Sannolikheten att få två svarta kulor efter varandra är då 16/49. Vad är sannolikheten att Kalle plockar en röd kula?

 1. 3/7
 2. 25/49
 3. 5/7
 4. 40/49

Två svarta \(\frac{s^2}{tot^2}=\frac{16}{49}\), alltså måste antalet svarta kulor vara 4 och totalt 7 kulor.
Då måste antalet röda vara 3.

Svar: A

12. En cirkelskiva med radien 24 cm delas först i fyra lika stora bitar. Varje bit delas därefter i tre lika stora bitar, vilka i sin tur slutligen delas i två lika stora bitar. Vad är arean av en av bitarna efter den sista delningen?

 1. \(12 \pi\, cm^2\)
 2. \(24 \pi\, cm^2\)
 3. \(48 \pi\, cm^2\)
 4. \(64 \pi\, cm^2\)

Area för cirkelsektor \((\frac{v}{360}\,grader)\cdot \pi\cdot r^2\)

Varje bit blir \(\frac{360}{4\cdot3\cdot2}=15\, grader\)

\(\frac{15}{360}\cdot \pi\cdot24^2=\frac{1}{24}\cdot \pi\cdot24^2=\pi\cdot24\)

Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om XYZ? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se