Uppgift 26

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


Tre hundar, en vit, en svart och en brun, har varsin matskål. En matskål är vit, en är svart och en är brun. Vilken matskål har den svarta hunden?

(1) Minst två hundar har samma färg som sin matskål.
(2) Högst tre hundar har samma färg som sin matskål.
 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men ej i (2)
  2. i (2) men ej i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena

Lösning

1. Försöker lösa uppgiften med informationen från uppgiftslydelsen och påståendet 1.

Det vi ska göra i uppgiften är att ta reda på vilken matskål den svarta hunden har.

Informationen vi får i påstående 1 lyder att minst två hundar har samma färg som sin matskål, detta skulle resultera i att:

Den bruna hunden har brun matskål
Den vita hunden har vit matskål

Och om minst två hundar har samma färg som sin matskål och det endast finns 3 färger på matskålarna och på hundarna så resulterar detta i att även den svarta hunden har den svarta matskålen.

Alltså går det att lösa uppgift 27 endast med information från påstående 1. Men vi vet även att ett svarsalternativ säger att man ska kunna lösa uppgiften i de två påståendena var för sig. Därför testar vi även att lösa uppgiften med hjälp av påstående 2.


2. Informationen vi tar emot i påstående 2 är att högst 3 hundar har samma färg på sin matskål.

Denna informationen ger oss i stort sett ingenting eftersom vi inte har någon möjlighet att placera ut vilka hundar som har samma färg som sin matskål eller ens hur många hundar som har samma färg som sin matskål, det kan vara allt ifrån 1 -3 hundar som har samma färg som sin matskål.

Alltså är informationen otillräcklig i påstående 2. Detta ger oss då slutsatsen att tillräcklig information finns i påstående 1 men ej i påstående 2, alltså A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 26? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se