Uppgift 16

Ladda ner KVA Provpass 5


x + 5 > 2 och y - 3 < 7

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

Vi kan börja med att skriva om olikheterna:

$$x+5\color{Red}{-5}>2\color{Red}{-5}$$

$$x>2-5$$

$$x>-3$$

och

$$y-3\color{Red}{+3}<7\color{Red}{+3}$$

$$y<10$$

Vi har nu fått fram att x är större än -3 och y är mindre än 10. Det betyder att värdena de kan anta överlappar varandra så vi kan inte avgöra om den ena är större än den andra.

Om vi till exempel låter x vara -2, som ju är större än -3, och y vara 9, som ju är mindre än 10, så är y större än x. Men x kan ju lika gärna vara exempelvis 11, eftersom 11 är större än -3, och då är x större än y, eftersom y måste vara mindre än 10. Därför är rätt svar alternativ D (informationen är otillräcklig).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se