Uppgift 16

Ladda ner KVA Provpass 5


x + 5 > 2 och y - 3 < 7

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

Vi kan börja med att skriva om olikheterna:

$$x+5\color{Red}{-5}>2\color{Red}{-5}$$

$$x>2-5$$

$$x>-3$$

och

$$y-3\color{Red}{+3}<7\color{Red}{+3}$$

$$y<10$$

Vi har nu fått fram att x är större än -3 och y är mindre än 10. Det betyder att värdena de kan anta överlappar varandra så vi kan inte avgöra om den ena är större än den andra.

Om vi till exempel låter x vara -2, som ju är större än -3, och y vara 9, som ju är mindre än 10, så är y större än x. Men x kan ju lika gärna vara exempelvis 11, eftersom 11 är större än -3, och då är x större än y, eftersom y måste vara mindre än 10. Därför är rätt svar alternativ D (informationen är otillräcklig).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se