Uppgift 8

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


För vilket värde på \(k\) skär inte linjerna \(y=kx+6\) och \(y=2x+3\) varandra?

A. -2
B. 0
C. 1
D. 2

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift tar vi hjälp av våra kunskaper kring den räta linjens lutning och dess \(k\)-värde.

Två linjer skär aldrig varandra om det är två parallella linjer. Två räta linjer är parallella om de har samma lutning, alltså samma \(k\)-värde.

I uppgiften fick vi \(k\)-värdet på den ena linjen. nämligen \(k=2\). Den andra linjen måste ha samma \(k\)-värde och därför är svaret D, \(k\)-värdet är 2.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se