Uppgift 8

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


För vilket värde på \(k\) skär inte linjerna \(y=kx+6\) och \(y=2x+3\) varandra?

A. -2
B. 0
C. 1
D. 2

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift tar vi hjälp av våra kunskaper kring den räta linjens lutning och dess \(k\)-värde.

Två linjer skär aldrig varandra om det är två parallella linjer. Två räta linjer är parallella om de har samma lutning, alltså samma \(k\)-värde.

I uppgiften fick vi \(k\)-värdet på den ena linjen. nämligen \(k=2\). Den andra linjen måste ha samma \(k\)-värde och därför är svaret D, \(k\)-värdet är 2.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se