Uppgift 16

 Provet finns att ladda ner i Provbanken.


x < 0; y ≠ 0

Kvantitet I: \(-\frac{x}{y}\)
Kvantitet II: \(\frac{-x}{y}\)
 

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Lösning

Det spelar ingen roll om minustecknet står framför bråktecknet eller i täljaren eller nämnaren för den delen. Det innebär att båda alternativen är lika stora och svaret blir då alternativ C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se