Uppgift 14

Kvantitet I: Medelvärdet av talen x och y.
Kvantitet II: Medelvärdet av talen x – 1 och y + 1.

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Vi ställer upp uttrycken för de båda medelvärden.

För kvantitet I får vi då

$$\\m=\frac{x+y}{2}\\$$

Och för kvantitet II får vi

$$\\m=\frac{(x-1)+(y+1)}{2}=\frac{x+y}{2}\\$$

Vi får att båda kvantiteterna är lika stora och svaret blir då alternativ C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se