Uppgift 23

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Fyra punkter; A-D, ligger längs en linje i ordningen A-B-C-D. Avståndet mellan B och C är 7 längdenheter. Hur långt är avståndet mellan A och D?

(1) Avståndet mellan A och C är 24 längdenheter.

(2) Avståndet mellan B och D är 20 längdenheter.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Från uppgiften kan vi ställa upp följande bild för att enklare visualisera problemet:

Uppg 23 - PP5 - NOG

(1): Här får vi information om längden för sträckan AC. Detta ger alltså information om sträckan AB, då BC är given i uppgiften. Dock saknar vi information om sträckan CD, och uppgiften kan inte lösas.

(2): Här får vi information om längden för sträckan BD. Detta ger alltså information om sträckan CD, då BC är given i uppgiften. Dock saknar vi information om sträckan AB, och uppgiften kan inte lösas.

(1) och (2) tillsammans: (1) ger information om AB, (2) ger information om CD, och BC är given av uppgiften. Tillräcklig information finns för att lösa uppgiften. Alltså är rätt svar C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 23? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se