Uppgift 23

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Fyra punkter; A-D, ligger längs en linje i ordningen A-B-C-D. Avståndet mellan B och C är 7 längdenheter. Hur långt är avståndet mellan A och D?

(1) Avståndet mellan A och C är 24 längdenheter.

(2) Avståndet mellan B och D är 20 längdenheter.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Från uppgiften kan vi ställa upp följande bild för att enklare visualisera problemet:

Uppg 23 - PP5 - NOG

(1): Här får vi information om längden för sträckan AC. Detta ger alltså information om sträckan AB, då BC är given i uppgiften. Dock saknar vi information om sträckan CD, och uppgiften kan inte lösas.

(2): Här får vi information om längden för sträckan BD. Detta ger alltså information om sträckan CD, då BC är given i uppgiften. Dock saknar vi information om sträckan AB, och uppgiften kan inte lösas.

(1) och (2) tillsammans: (1) ger information om AB, (2) ger information om CD, och BC är given av uppgiften. Tillräcklig information finns för att lösa uppgiften. Alltså är rätt svar C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 23? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se