Uppgift 7

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


 \(\dfrac{\frac{3}{2}}{\frac{6}{x}}=2\)

Vad är x?

A. 4
B. 6
C. 8
D. 9

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi veta hur bråktal divideras med varandra, med hjälp av det kan vi lösa ut \(x\) ur ekvationen:

$$\begin{align} \dfrac{\frac{3}{2}}{\frac{6}{x}}&=2 \\ \frac{3\cdot x}{2\cdot6} &= 2 \\ 3\cdot x&=24 \\ x&= 8 \end{align}$$

Rätt svar är att \(x=8\), vilket ger att rätt svarsalternativ är C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se