Uppgift 7

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


 \(\dfrac{\frac{3}{2}}{\frac{6}{x}}=2\)

Vad är x?

A. 4
B. 6
C. 8
D. 9

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi veta hur bråktal divideras med varandra, med hjälp av det kan vi lösa ut \(x\) ur ekvationen:

$$\begin{align} \dfrac{\frac{3}{2}}{\frac{6}{x}}&=2 \\ \frac{3\cdot x}{2\cdot6} &= 2 \\ 3\cdot x&=24 \\ x&= 8 \end{align}$$

Rätt svar är att \(x=8\), vilket ger att rätt svarsalternativ är C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se