Uppgift 28

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Bland talen 28, 32, 42, 56, 72, 78 väljs ett ut, vilket?

(1) Talet är jämnt delbart med 3.

(2) Talet är en heltalsmultipel av 4.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Vi undersöker varje påstående var för sig och sedan tillsammans.

(1): För att veta att ett tal är jämnt delbart med tre ska siffersumman av talet vara jämnt delbart med tre. Detta gäller för talen 42, 72 och 78. Då påståendet gör att vi kan välja ut tre tal kan vi inte besvara uppgiftsfrågan.

(2): Detta påstående säger till oss att talet ska vara jämnt delbart med fyra. Detta gäller för talen 28, 32, 56 och 72. Då påståendet gör att vi kan välja ut fyra tal kan vi inte besvara uppgiftsfrågan.

(1) och (2) tillsammans: Det finns endast ett gemensamt tal i påstående (1) och (2), nämligen 72. Det gör att vi med hjälp av båda påstående kan besvara uppgiftsfrågan. Rätt svarsalternativ är då C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 28? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se