Uppgift 32 - 34

 32.  Vilket av följande datum var månens fas närmast halvmåne?

 1. 23 augusti
 2. 29 augusti 
 3. 3 september
 4. 7 september

Halvmåne är enligt texten då fasen är 50 %. Kurvan vi skall studera är den med tjock linje och använda axeln med procent till vänster.
Alternativ A: 23 augusti. Början på dygnet ligger mitt mellan 22 augusti och 24 augusti på datumaxeln. Följer man denna punkt vertikalt uppåt så träffar man kurvan vid ca 50 %. Slutet av dygnet ligger vid den vertikala linjen där den 24 augusti börjar. Följer man denna punkt vertikalt uppåt så träffar man kurvan vid ca 60 %. Dvs A kan vara rätt alternativ.
Alternativ B: 29 augusti. Början på dygnet ligger mitt mellan 28 augusti och 30 augusti på datumaxeln. Följer man denna punkt vertikalt uppåt så träffar man kurvan nästan vid 100 %. Slutet av dygnet ligger på datumaxeln vid den vertikala linjen där den 30 augusti börjar. Följer man denna punkt vertikalt uppåt så träffar man kurvan vid ca 100 %. Dvs B kan inte vara rätt alternativ.
Alternativ C: 3 september. Början på dygnet ligger vid 3 september på datumaxeln. Följer man denna punkt vertikalt uppåt så träffar man kurvan nästan en bit under 80 %. Slutet av dygnet ligger mitt mellan 3 september och 5 september på datumaxeln. Följer man denna punkt vertikalt uppåt så träffar man kurvan en bit över 60 %. Dvs C kan inte vara rätt alternativ.
Alternativ D: 7 september. Början på dygnet ligger vid 7 september på datumaxeln. Följer man denna punkt vertikalt uppåt så träffar man kurvan nästan en bit under 40 %. Slutet av dygnet ligger mitt mellan 7 september och 9 september på datumaxeln. Följer man denna punkt vertikalt uppåt så träffar man kurvan en bit över 20 %. Dvs D kan inte vara rätt alternativ.
Svar: A

33.  Hur stor var skillnaden i grader mellan månens högsta och lägsta läge under ett dygn?

 1. 10 grader
 2. 35 grader
 3. 50 grader
 4. 65 grader

Kurvan vi skall studera är den tunn linje och använda axeln med grader till höger.
Under ett dygn svänger kurvan mellan en maxpunkt och en minpunkt. Betraktar man kurvan ser det ut som om skillnaden mellan dessa punkter är ungefärligt lika stora. Låt oss därför betrakta ett datum som ser enkelt ut: 3 september. Maxpunkten inträffar någon gång efter midnatt och kan med en linjal uppskattas till ca 44 grader. Går vi till nästkommande minpunkt som inträffar under den 3 september ser vi att månens läge då är - 20 grader.
Skillnaden är med andra ord ca 44 - (-20) = 44 + 20 = 64 grader
Det kan kanske finnas något dygn då skillnaden är större, men det spelar ingen roll vi vet att rätt svar måste vara alternativ D.
Svar D

 34. För vilket datum gällde att månens fas någon gång under dygnet var 65–70 procent och att månen som lägst stod cirka 20 grader under horisonten?

 1. 25 augusti
 2. 4 september
 3. 10 september
 4. 16 september

 

l denna uppgift måste vi använda båda kurvorna.
Vi börjar med uppgiften att månen som lägst stod ca 20 grader under horisonten vilket är detsamma som att kurvan med tunn linje måste ligga över – 20 grader under hela dygnet. Det betyder att endast datum mellan 3 september och 10 september kan vara aktuella. Att 10 september tas med beror på att lägsta värdet kan tolkas vara bara aningen under - 20 grader och i uppgiften angavs ca -20 grader. Det betyder att vi kan utesluta alternativ A och D, kvar återstår endast 4 september och 10 september.
Låt oss nu betrakta den tjocka linjen. Villkoret i uppgiften var månens fas någon gång under dygnet var 65 - 70 % under perioden. Låt oss börja med 4 september:
Kurvan går från ca 67 % ca 55 % under dygnet, dvs villkoret är uppfyllt.
Vi kollar även den 10 september och ser direkt att kurvan hela tiden ligger under 20 %.
Svar: B

 

 

 

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 32 - 34? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se