Uppgift 8

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vilket värde har x?

Uppg 8 - PP1 - XYZ

A. \(\sqrt{2}\)

B. \(\sqrt{3}\)

C. \(\frac{\sqrt{2}}{2}\)

D. \(\frac{\sqrt{3}}{3}\)

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften behöver vi använda oss av Pythagoras sats.

Hypotenusan i triangeln med kateterna \(x\) och 1 kallar vi för \(a\). Hypotenusan \(a\) är även en kateter för triangeln som ligger ovanför. Med hjälp av triangeln ovanför och Pythagoras sats kan vi beräkna längden på \(a\):

$$\begin{align} a^2+1^2 & =2^2 \\ a^2 & =2^2-1^2 \\ a^2 & =4-1 \\  a&=\sqrt{3}\end{align}$$

Genom att använda Pythagoras sats en gång till, men då på den undre triangeln, så kan vi få fram längden på \(x\):

$$\begin{align}x^2+1^2 & =\sqrt{3}^2\\ x^2 & =3-1 \\ x & =\sqrt{2}\end{align}$$

Rätt svar är alltså \(x=\sqrt{2}\), vilket är svarsalternativ A. Den negativa roten förkastas, då längder inte kan vara negativa.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se