Uppgift 6

6. Vilket svarsalternativ motsvarar \( x^2 + x - 12 \) 

  1. (x-3)(x-4) 
  2. (x-3)(x+4)
  3. (x+3)(x-4)
  4. (x+3)(x+4)

Enklast är att testa de fyra olika varianterna

Testar A: \( (x - 3) (x - 4) = x^2 - 4x - 3x + 12 = x^2 -7x + 12 \)

Testar B: \( (x - 3) (x + 4) = x^2 + 4x - 3x – 12 = x^2 + x - 12 \) Rätt! Men för säkerhets skull testar vi de övriga alternativen.

Testar C: \( (x + 3) (x - 4) = x^2 - 4x + 3x – 12 = x^2 - x – 12 \)

Testar D: \( (x + 3) (x + 4) = x^2 + 4x + 3x + 12 = x^2 + 7x + 12 \)

Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se