Uppgift 29, 30 och 31

Dtk _uppg _29-31_01

29. Hur stor var den årliga exporten av sulfatmassa den femårsperiod då den var som minst?

A   50 000 ton
B   100 000 ton
C   450 000 ton
D   500 000 ton

Vi börjar med att titta i det högra diagrammet och där hitta den linje som är markerad ”Sulfatmassa ” (Sulphate pulp). Det är viktigt att vi inte blandar ihop denna linje med den som är markerad ”Sulfitmassa” (Sulphite pulp), eftersom dessa är två olika typer av pappersprodukter och vi bara är intresserade av sulfatmassan i den här uppgiften.

Den årliga exporten av sulfatmassa var som minst under den första femårsperioden då sulfatmassa förekommer i diagrammet (åren 1911/15).

Vi läser av att den årliga exporten av sulfatmassa då var ungefär 100 000 ton.

Rätt svarsalternativ är därför B (100 000 ton).


30. Vilken femårsperiod avses?

Den årliga exporten av papper och papp var större än exporten av sulfatmassa. Den årliga exporten av mekanisk massa minskade jämfört med närmast föregå- ende femårsperiod.

A   1916/20
B   1926/30
C   1936/40
D   1941/45

Vi har två kriterier som den sökta femårsperioden ska uppfylla:

i) Den årliga exporten av papper och papp var större än exporten av sulfatmassa.

ii) Den årliga exporten av mekanisk massa minskade jämfört med föregående femårsperiod.

De fyra olika svarsförslagen kan vi nu utvärdera utifrån hjälp av dessa kriterier.

Vårt första kriterium kan vi undersöka i det högra diagrammet.

Vi ser att femårsperioderna 1936/40 och 1941/45 faller bort, eftersom exporten av sulfatmassa då var större än exporten av papper och papp. Svarsalternativen C och D kan vi därför utesluta.

Även vårt andra kriterium undersöker vi i det högra diagrammet.

Vi ser att femårsperioden 1926/30 faller bort, eftersom exporten av mekanisk massa då ökade ganska kraftigt jämfört med femårsperioden 1921/25.

För femårsperioden 1916/20 minskade däremot exporten av mekanisk massa något jämfört med femårsperioden 1911/15.

Rätt svarsalternativ är därför A (1916/20).


31. Hur stor var den årliga exporten av tackjärn 1906/10 jämfört med 1876/80?

A   0,5 gånger så stor
B   1,5 gånger så stor
C   2,5 gånger så stor
D   3,0 gånger så stor

Den årliga exporten av tackjärn läser vi av i det vänstra diagrammet.

Under femårsperioden 1906/10 var exporten av tackjärn ungefär 115 000 ton.

Under femårsperioden 1876/80 var den ungefär 37 000 ton.

Vi kan direkt testa att multiplicera 37 000 ton med 3, eftersom detta verkar vara det rimligaste av svarsförslagen. Då får vi denna produkt:

$$37\,000\cdot 3=$$

$$=30\,000\cdot 3+7\,000\cdot 3=$$

$$=90\,000+21\,000=$$

$$=111\,000$$

Eftersom vi läste av att exporten av tackjärn åren 1906/10 var ungefär 115 000 ton, måste rätt svarsförslag vara att exporten var 3,0 gånger så stor.

Rätt svarsalternativ är därför D (3,0 gånger så stor).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 29, 30 och 31? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se