Uppgift 10

 10. Två kvadrater och en triangel är placerade så att en sida i vardera kvadrat utgör en sida i triangeln, enligt figuren. Vilken area har triangeln?

  1. \( 6 \text{cm}^2 \)
  2. \( 7,5 \text{cm}^2 \)

  3. \( 12 \text{cm}^2 \)

  4. \( 15 \text{cm}^2 \)


kvadratens area=a^2
så kan vi hitta kvadratens sidor_
en sida av den stor kvadraten är 5 eftersom den arean är 25
en sida av den lilla kvadraten är 3 eftersom den arean är 9

Nu tar vi reda på triangelns rätsida och hypotenusa. Vi kan använda pythagoras sats.
\( a^2+b^2=c^2 \)
\( 3^2+b^2=5^2 \)
b=4 Nu kan vı hıtta trıangels area: Arean=\( \frac{ab}{2} \) Triangelns area=\( \frac{3\cdot 4}{2} = 6\text{cm}^2 \)
Svar. A

 

 

 

 

 

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se