Uppgift 35 -37

 35. Inom hur många av de redovisade driftsinriktningarna hade antalet företag ökat under någon av de tre perioderna?

 1. 2
 2. 3
 3. 5

Index 100 är värdet år 2000 (året mätningen utgår ifrån). Markera detta värde i grafen:

För att hitta året med den största skillnaden, hitta det år där avståndet till linjen är som störst. För materialförbrukning är det tydligt att avståndet är som störst år 2012, men när det gäller materialintensiteten är det inte riktigt lika lätt att se. Avståndet 2006 och 2009 är nästan lika stora. Eftersom 2006 inte finns bland svarsalternativen kan vi sluta oss till att avståndet till linjen är störst 2009.

Svar: D

 36. Studera hur antalet företag med driftsinriktningen Spannmål förändrades procentuellt under de tre perioderna. Hur stor var skillnaden mellan den största procentuella förändringen och den minsta procentuella förändringen?

 1. 2 procentenheter
 2. 3 procentenheter
 3. 5 procentenheter
 4. 8 procentenheter

Börja med att identifiera inriktningen Spannmål, och markera sedan den största stapelns värde på den horisontella axeln. Gör samma sak för den minsta stapeln:

Den största förändringen är nio procent stor, och den minsta förändringen är en procent stor. Skillnaden är därför åtta procentenheter.

Svar: D

37. Vilket svarsförslag beskriver bäst förändringen av det totala antalet jordbruksföretag i Sverige?

 1. Från 2003 till 2005 ökade antalet med 2 procent.
 2. Från 2003 till 2005 minskade antalet med 6 procent
 3. Från 2005 till 2007 ökade antalet med 6 procent
 4. Från 2005 till 2007 minskade antalet med 2 procent.
Markera de olika årens förändringar på den horisontella axeln:

Nu kan vi utesluta alternativ B och C direkt, eftersom det inte skedde en minskning mellan 2003 och 2005, och det skedde inte en ökning mellan 2005 och 2010.

Då kvarstår alternativ A och D. Mellan 2003 och 2005 var ökningen över fem procent, vilket innebär att alternativ A kan uteslutas.

Svar: D


Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 35 -37? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se