Uppgift 35 -37

Förändringar av antalet jordbruksföretag i Sverige

 35. Inom hur många av de redovisade driftsinriktningarna hade antalet företag ökat under någon av de tre perioderna?

 1. 2
 2. 3
 3. 5

Från bilden ser vi att antalet företag på driftsinriktningen som kalad "Vall utöver eget behov" har ökat under de tre perioderna.
På "Får och getter" driftsinriktningen ser vi att antal företag har minskat under perioden 2003 till 2005, men har ökat under de andra två perioderna (2005 till 2005 och 2007 till 2010).
Vi ser också att antalföretag på "Småbruk" har ökat under perioden 2003 till 2005.
Alltså vi har tre av de redovisade driftsinriktningarna hade antalet företag ökat under olika av de perioderna.

Svar: B

 36. Studera hur antalet företag med driftsinriktningen Spannmål förändrades procentuellt under de tre perioderna. Hur stor var skillnaden mellan den största procentuella förändringen och den minsta procentuella förändringen?

 1. 2 procentenheter
 2. 3 procentenheter
 3. 5 procentenheter
 4. 8 procentenheter

Börja med att identifiera inriktningen Spannmål, och markera sedan den största stapelns värde på den horisontella axeln. Gör samma sak för den minsta stapeln:

Den största förändringen är nio procent stor, och den minsta förändringen är en procent stor. Skillnaden är därför åtta procentenheter.

Svar: D

37. Vilket svarsförslag beskriver bäst förändringen av det totala antalet jordbruksföretag i Sverige?

 1. Från 2003 till 2005 ökade antalet med 2 procent.
 2. Från 2003 till 2005 minskade antalet med 6 procent
 3. Från 2005 till 2007 ökade antalet med 6 procent
 4. Från 2005 till 2007 minskade antalet med 2 procent.

Markera de olika årens förändringar på den horisontella axeln: Nu kan vi utesluta alternativ B och C direkt, eftersom det inte skedde en minskning mellan 2003 och 2005, och det skedde inte en ökning mellan 2005 och 2010.
Då kvarstår alternativ A och D. Mellan 2003 och 2005 var ökningen över fem procent, vilket innebär att alternativ A kan uteslutas.

Svar: D


Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 35 -37? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se