Uppgifter 31 - 34

Ladda ner DTK Provpass 5


Transportolycksfall

Ht14 Dtk 05 31

31. Studera de utskrivna kvinnorna 2005. Hur många fler per 100 000 var de i åldersgruppen 15–24 år jämfört med i åldersgruppen 25–44 år?

A 100 fler
B 140 fler
C 190 fler
D 250 fler

Stapeldiagrammet längst ner på sidan är det diagram som visar antalet kvinnor per 100 000 i olika åldersgrupper som skrevs ut från sjukhus efter transportolycksfall 1999-2008.

I rutan ovanför diagrammet kan vi avläsa att uppgifter från år 2005 avbildas med stigande diagonala streck mot vit bakgrund i staplarna i diagrammet. Den fjärde stapeln från höger i varje ålderkategori är alltså den stapel som visar uppgifter från år 2005.

Vi läser av höjden (alltså antalet kvinnor per 100 000) på y-axeln för den fjärde stapeln från höger vid åldersspannet ”15-24 år”. Den stapeln motsvarar ca 260 personer.

Vi läser sedan av höjden på den fjärde stapeln från höger vid åldersspannet ”25-44 år” och ser av den stapeln motsvarar ca 120 personer.

Skillnaden mellan dessa två är då:

260-120 = 140 personer

Rätt svar är alltså alternativ B (140 fler).


32. Vilket av följande år avses?

De utskrivna männen i åldersgruppen 5–14 år var fler än 200 per 100 000 och de utskrivna kvinnorna i åldersgruppen 45–64 år var fler än 100 per 100 000.

A 2001
B 2003
C 2004
D 2006

Stapeldiagrammet längst upp på sidan är det diagram som visar antalet män per 100 000 i olika åldersgrupper som skrevs ut från sjukhus efter transportolycksfall 1999-2008.

Vi tittar först på de staplar som reser sig ovanför ålderskategorin ”5-14 år”. Av dessa ser vi att de 6 staplarna längst till höger når över 200-strecket på y-axeln.

I rutan ovanför diagrammet kan vi avläsa att dessa 6 staplar motsvaras av uppgifter från åren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008.

Stapeldiagrammet längst ner på sidan är det diagram som visar antalet kvinnor per 100 000 i olika åldersgrupper som skrevs ut från sjukhus efter transportolycksfall 1999-2008.

Vi tittar på de staplar som reser sig ovanför ålderskategorin ”45-64 år”. Av dessa ser vi att staplarna 2, 3, 4, 5 och 7 från vänster räknat når över 100-strecket på y-axeln. I rutan ovanför diagrammet kan vi avläsa att dessa staplar motsvaras av åren 2000, 2001, 2002, 2003 och 2005.

Vid två årtal var samtidigt antalet utskrivna män i åldersgruppen 5-14 år fler än 200 per 100 000 och antalet utskrivna kvinnor i åldersgruppen 45-64 år fler än 100 per 100 000: år 2003 och år 2005.

Eftersom år 2005 inte finns med bland alternativen måste rätt svar alltså vara alternativ B (2003).


33. För hur många av åldersgrupperna gäller att antalet utskrivna män per 100 000 nådde sin topp år 2002?

A 3
B 5
C 6
D 7

Stapeldiagrammet längst upp på sidan är det diagram som visar antalet män per 100 000 i olika åldersgrupper som skrevs ut från sjukhus efter transportolycksfall 1999-2008.

I rutan ovanför diagrammet kan vi avläsa att uppgifter från år 2002 avbildas med fallande diagonala streck mot vit bakgrund i staplarna i diagrammet. Den fjärde stapeln från vänster i varje ålderskategori är alltså den stapel som visar uppgifter från år 2002.

Den fjärde stapeln från vänster är högre än alla andra staplar i följande ålderskategorier: ”25-44 år”, ”45-64 år”, ”65-74 år”, ”75-84 år” och ”85+ år”.

Rätt svar är alltså alternativ B (5).


34. Studera utskrivna män i de olika åldersgrupperna år 1999 och 2008. I vilken åldersgrupp var skillnaden mellan dessa två år som störst, räknat i antal per 100 000?

A 0–4 år
B 25–44 år
C 75–84 år
D 85+ år

Stapeldiagrammet längst upp på sidan är det diagram som visar antalet män per 100 000 i olika åldersgrupper som skrevs ut från sjukhus efter transportolycksfall 1999-2008.

I rutan ovanför diagrammet kan vi avläsa att uppgifter från år 1999 avbildas med tjocka svarta stigande diagonala streck mot vit bakgrund i staplarna i diagrammet. Stapeln längst till vänster i varje ålderkategori är alltså den stapel som visar uppgifter från år 1999.

På samma sätt ser vi att uppgifter från år 2008 avbildas med vita horisontella streck på svart bakgrund. Stapeln längst till höger i varje ålderskategori är alltså den stapel som visar uppgifter från år 2008.

Vi studerar nu dessa två staplar i varje ålderkategori och avgör med ögonmått i vilken ålderkategori som höjden på de båda staplarna skiljer sig mest åt.

Vi ser då att skillnaden mellan staplarna verkar vara mellan 0 och 40 män i alla ålderkategorier utom just kategorin ”85+ år” där skillnaden verkar vara ca 50 män per 100 000.

Rätt svar är alltså alternativ D (85+ år).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 31 - 34? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se