Uppgift 8

8. x = -3
y = -2
z = -1
Vilket svarsalternativ har det minsta värdet?

  1. \( x^2 yz^2 \)
  2. \( x^2 y^2 z \)
  3. \( x y^2 z^2 \)
  4. \( x y^3 z \)

\( P = x \cdot y \cdot z = -6 \)

A = \( P \cdot x \cdot z = -6 \cdot 3 = -18\)

B = \( P \cdot x \cdot y = -6 \cdot 6 = -36\)

C = \( P \cdot y \cdot z = -6 \cdot 2 = -12\)

D = \( P \cdot y^2 = -6 \cdot 4 = -24 \)

Svar: B 

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se