Uppgift 8

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


I en påse finns vita och röda kulor. Sannolikheten att dra en vit kula ur påsen är \(\frac{x}{y}\) där x ≠ y. Hur många kulor som inte är vita skulle det kunna finnas i påsen?
 

  1. 1 – x
  2. 1 – y
  3. x – y
  4. y – x

Lösning

Vi vet att:

$$\frac{Delen}{Det \: hela}$$

Ger oss sannolikheten för att en vit kula dras ur påsen, eftersom att det finns en viss mängd vita kulor som tillsammans med de röda kulorna ger hela antalet kulor i påsen. Det är endast sannolikheten för att dra en vit kula som symboliseras enligt uttrycket:

$$\frac{x}{y}$$

Alltså:

$$x=antal\: vita\: kulor\: $$

$$y= antalet\, kulor\, totalt$$

För att få reda på hur många kulor som inte är vita i påsen får vi alltså ta antalet kulor i påsen minus antalet vita kulor i påsen vilket ger oss formeln:

$$y-x=antal\: kulor\: som\: ej\: är\: vita$$

Svaret på uppgift är alltså D: y – x.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se