Uppgift 17

 17. Medelvärdet av två tal är 35. Ett av talen är x.

Kvantitet I: x

Kvantitet II: 70 - x

 

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Vi vet att x och ett annat tal, låt oss kalla det y, tillsammans har medelvärdet 35.
Formeln för medelvärde ger oss (x+y)/2=35. Både x och y är okända. y kan anta vilket värde som helst, både positivt och negativt, och x måste då anpassas så att medelvärdet blir 35.
Vi testar 2 exempel på värden på y för att se om vi kan säga något om de olika kvantiteterna som är beroende av x.
y=0: för att medelvärdet ska vara 35 måste x=70. Då (70+0)/2=35.
Y=70: för att medelvärdet ska vara 35 måste x=0. Då (0+70)/2=35.
För x=70 får vi Kvantitet I: 70 & Kvantitet II: 70-70=0. Alltså vet vi att svarsalternativ B och C inte kan gälla.
För x=0 får vi Kvantitet I:0 & Kvantitet II: 70-0=70. Alltså vet vi att svarsalternativ A och C inte kan gälla.
Vi har med dessa två exempel visat att varken svarsalternativ A, B eller C kan gälla för alla värden på x, alltså är informationen otillräcklig och svarsalternativ D är riktig.

 

 

 

 

 

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se