Uppgift 20

Ladda ner KVA Provpass 2


x, y och z är vinklar i en triangel.
x = y + z

Kvantitet I: z

Kvantitet II: 90°

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

Vinkelsumman i en triangel är alltid lika med 180° vilket ger

$$x+y+z=180°$$

Eftersom x = y + z kan vi byta ut y + z mot x i uttrycket ovan:

$$x+x=180°$$

$$2x=180°$$

Om vi dividerar med 2 på båda sidorna får vi

$$x=90°$$

Eftersom x är lika med 90° måste z vara mindre än 90° (annars skulle y behöva vara 0° och då är det inte en triangel). Rätt svar är därför alternativ B.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 20? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se