Uppgift 10

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vad är \(x\) om \(3^{-3x+4}=\frac{1}{9}\)?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Lösningsförslag

För att kunna lösa denna uppgift behöver vi kunskaper inom potenslagarna.

Det finns en potenslag som säger att: \(a^{-x}=\frac{1}{a^x}\). Detta utnyttjar vi och skriver om högerledet.

Eftersom \(3^2=9\) kan högerledet skrivas om till \(\frac{1}{9}=3^{-2}\). Det ger ekvationen:

$$3^{-3x+4}=3^{-2}$$

Eftersom både vänsterledet och högerledet har samma bas, räcker det att vi löser ekvationen som exponenterna bildar:

$$\begin{align}-3x+4 & =-2 \\ -3x &= -6 \\ x &= \frac{-6}{-3} \\ x &= 2 \end{align}$$

Vi fick fram lösningen, \(x=2\), vilket ger att rätt svar är B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se