Uppgift 6

Ladda ner XYZ Provpass 2


Ett antal mätpunkter är markerade i koordinatsystemet nedan. Vilken rät linje är den bästa anpassningen till mätpunkterna?

Ht14 Xyz 2 6

A   \(y =\, – x\, – 4\)
B   \(y = x\, – 4\)
C   \(y = x + 4\)
D   \(y =\, – x + 4\)


Lösningsförslag:

En rät linje kan skrivas på formen

$$y=kx+m$$

där k är linjens lutning och m är värdet på y när x = 0, alltså där linjen korsar y-axeln.

Om k-värdet är positivt är linjen växande, om k-värdet är negativt är linjen avtagande. Eftersom mätpunkterna i diagrammet är avtagande måste linjen vi letar efter ha ett negativt k-värde. Vi kan därför utesluta alternativ B och C.

Om m-värdet är positivt skär linjen y-axeln ovanför x-axeln, om m-värdet är negativt skär linjen y-axeln under x-axeln. Vi kan därför utesluta alternativ A.

Rätt svar är därför alternativ D (\(y =\, – x + 4\)).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se