Uppgift 6

Ladda ner XYZ Provpass 2


Ett antal mätpunkter är markerade i koordinatsystemet nedan. Vilken rät linje är den bästa anpassningen till mätpunkterna?

Ht14 Xyz 2 6

A   \(y =\, – x\, – 4\)
B   \(y = x\, – 4\)
C   \(y = x + 4\)
D   \(y =\, – x + 4\)


Lösningsförslag:

En rät linje kan skrivas på formen

$$y=kx+m$$

där k är linjens lutning och m är värdet på y när x = 0, alltså där linjen korsar y-axeln.

Om k-värdet är positivt är linjen växande, om k-värdet är negativt är linjen avtagande. Eftersom mätpunkterna i diagrammet är avtagande måste linjen vi letar efter ha ett negativt k-värde. Vi kan därför utesluta alternativ B och C.

Om m-värdet är positivt skär linjen y-axeln ovanför x-axeln, om m-värdet är negativt skär linjen y-axeln under x-axeln. Vi kan därför utesluta alternativ A.

Rätt svar är därför alternativ D (\(y =\, – x + 4\)).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se