Uppgift 27

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


En klass ska utökas med 12 barn. Kan man därefter dela in klassen i grupper om 8 barn?

(1) Om klassen istället utökas med 4 barn så kan man dela in barnen i grupper om 8 barn.

(2) Innan klassen utökas är det inte möjligt att dela in barnen i grupper om 8 barn.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften undersöker vi varje påstående för sig:

(1): Från detta påstående vet vi att om vi lägger till 4 barn kan vi dela in klassen i grupper om 8 barn. I uppgiften frågas det om klassen utökas med 12 barn, kan klassen då delas in i grupper om 8 barn? Från (1) kan vi därför tänka att 4 av dessa 12 barn gör att vi kan dela upp klassen enligt instruktionerna, sedan kvarstår 8 barn. Dessa 8 barn bildar en egen grupp och vi kan konstatera att klassen kan delas upp.

(2): Med hjälp av detta påstående kan vi inte ta reda på om klassen kan delas upp. Detta för att vi får olika utfall beroende på hur många barn som ingår i klassen från början. Säg att det finns 4 barn i klassen, då kan vi dela upp klassen i grupper om 8 barn när vi utökat klassen med 12 barn. Däremot, om det finns 5 barn i klassen kan inte uppdelningen göras efter utökningen.

Vi kan nu konstatera att det går att lösa uppgiften med hjälp av påstående (1) och rätt svarsalternativ är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 27? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se