Uppgift 27

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


En klass ska utökas med 12 barn. Kan man därefter dela in klassen i grupper om 8 barn?

(1) Om klassen istället utökas med 4 barn så kan man dela in barnen i grupper om 8 barn.

(2) Innan klassen utökas är det inte möjligt att dela in barnen i grupper om 8 barn.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften undersöker vi varje påstående för sig:

(1): Från detta påstående vet vi att om vi lägger till 4 barn kan vi dela in klassen i grupper om 8 barn. I uppgiften frågas det om klassen utökas med 12 barn, kan klassen då delas in i grupper om 8 barn? Från (1) kan vi därför tänka att 4 av dessa 12 barn gör att vi kan dela upp klassen enligt instruktionerna, sedan kvarstår 8 barn. Dessa 8 barn bildar en egen grupp och vi kan konstatera att klassen kan delas upp.

(2): Med hjälp av detta påstående kan vi inte ta reda på om klassen kan delas upp. Detta för att vi får olika utfall beroende på hur många barn som ingår i klassen från början. Säg att det finns 4 barn i klassen, då kan vi dela upp klassen i grupper om 8 barn när vi utökat klassen med 12 barn. Däremot, om det finns 5 barn i klassen kan inte uppdelningen göras efter utökningen.

Vi kan nu konstatera att det går att lösa uppgiften med hjälp av påstående (1) och rätt svarsalternativ är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 27? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se